Våra tjänster

Fastighetsvärdering

En nog så viktig åtgärd är att ha uppdaterade fastighetsvärden på sin fastighet. Värdena förändras med omvärlden och med en korrekt värdering som är aktuell i den givna situation kan ge mervärden i form av lägre kostnader och högre intäkter vid en försäljning som åskådliggörs av en oberoende faktabaserad analys.

En marknadsvärdering är det mest sannolika pris man kan få vid ev försäljning på en öppen marknad och under normal omständigheter. Inte det högsta eller det lägsta priset utan någonstans däremellan.

Fastighetsforum tillhandahåller fastighetsvärdering och bostadsvärdering i hela Norrland inför alla typer av situationer såsom förvärv, bokslut, tvist, likvidation eller finansiering. Vi värderar alla typer av objekt och fastighetssegment, både portföljer och enstaka fastigheter.

Vi är medlem i Samhällsbyggarna och är av dem auktoriserade fastighetsvärderare. Våra vanligaste uppdragsgivare är fastighetsägare, privatpersoner, banker, advokatbyråer, mäklare, företagsmäklare, revisorer och myndigheter. Värderingarna sker med väl underbyggda antagande och analysmodeller. Vi gör omvärldsanalyser, ortsanalyser och ser hur delmarknaden fungerar och därefter objektsspecifik validering i form av avkastningskalkyler.


Ekonomi

Att som privatperson, styrelseledamot eller företagare slippa lägga ner tid på saker som man inte hunnit sätta sig in i eller saknar kunskap om ger mervärden i form av frigjord tid för annan verksamhet som gynnar den långsiktiga framgången.

Ekonomisk konsultation inom fastighetsekonomi;

 • Hyresavtal
 • Hyressättning i kommersiella lokaler
 • Andelstal bostadsrättsföreningar
 • Ombildningar till bostadsrättsföreningar
 • Fastighetstaxering
 • Utredningar
 • Hyresförhandling
 • Moms och skattefrågor samt redovisning
 • Skatteutredningar vid förvärv

Juridik

Juridik är inte svart eller vitt, det vet de flesta. Att kunna navigera sig fram i förarbeten, lagtexter och rättsfall är inte alltid det lättaste. Fastighetsforum kan se till så att det blir rätt från början så blir omständigheterna lättare framgent om saker och ting sätts på sin spets.

Juridisk konsultation inom fastighetsjuridik;

 • Stadgeutredningar
 • Fastighetsbildningsåtgärder
 • Plan & Bygglags ärenden
 • Likvidation/friköp av bostadsrättsföreningar
 • Samfällighetsåtgärder och servitut.
 • Utredningar
 • Köpeavtal
 • Nyttjanderättsavtal

Förvaltning

En förvaltning som är framsynt och långsiktig ser till att konjunkturcykler och tillfällen utnyttjas så att en stabil och säker värdetillväxt sker i fastighetsägandet.

Vi erbjuder ekonomisk förvaltning av kommersiella fastigheter samt bostadsrättsföreningar


Intygsgivning

Vi är godkända intygsgivare av Boverket och kan erbjuda intygsgivning av ekonomiska planer vid ombildning av bostadsrättsföreningar och tillika upprättande av planer vid nybildning och vid andra situationer när nya planer ska upprättas.

Upprättande av värdeintyg vid bestämning av stämpelskatt


Övrigt

 • Utbildning inom fastighetsekonomi/juridik
 • Uthyrning av styrelseledamot
 • Uthyrning av ekonomichef