Om Oss

roger sandling

Fastighetsforum är en ny aktör på fastighetsmarknaden i Norrbotten men har lång och gedigen erfarenhet i branschen. VD och ägare Roger Sandling, utbildad civilekonom och med juridiska påbyggnadskurser har arbetat många år i fastighetsbranchen och tillika en bakgrund inom revisionsbranschen. Med vårt samarbete med andra kompetenta aktörer inom branschen och ett nätverk som utvecklats under lång tid så har vi de bästa möjligheterna att erbjuda er riktigt bra kompetens på den lokala arenan.

Vi erbjuder fastighetsvärdering, fastighetsrelaterad ekonomisk & juridisk konsultation, intygsgivning, ekonomisk förvaltning samt utbildningar.

Vi vill verka långsiktigt på marknaden för att ge ett mervärde i olika skeenden och processer i fastighetsägandet.

Vi vill att Norrland ska stå sig starka mot övriga regioner i landet och vi värnar vår kompetens och lokala förankring. Vårt säte är i Luleå men vi verkar över hela landet.

Roger Sandling, VD